كاش منم می تونستم افسانه شخصی خودمو دنبال كنم...كاش می شد... ولی حیف این ها همه اش یهخواب سفید بیشتر نیست . یه رویای قشنگ که هیچوقت نمیخوای تموم بشه ولی یه روزی به خودت میایی و میبنی این رویا رفته تموم شده و دیگه اثری ازش نیست منمیدونی کی مقصره ؟؟؟؟؟ چرا؟ خودت میدونی چرا اخه یه کم البته یه کم که نه خیلی دیر کردی .خیلی مردد بودی و خیلی اشتباه کردی ولی شاید ............................

به نام حق

سلام

 میخوام دوباره شروع کنم ولی نمیدونم از کجا ولی باز هم اراجیف نامه را میخوام ادامه بدم


گزارش تخلف
بعدی